Föreningen‎ > ‎

Anti-doping

I Sundbybergs tyngdlyftningsklubb jobbar vi aktivt för att motverka och förebygga användandet dopingklassade preparat. Vi har utsett Josefine Werngren till anti-dopingansvarig och har anti-doping som en stående punkt vid våra styrelsemöten och årsmöte. Inom samverkansmodellen "Vaccinera klubben mot doping" har vi utformat en antidopingpolicy som du kan läsa nedan.

Läs mer om dopingklassade preparat på WADAs dopinglista och  RFs "röd-grön lista" här

Antidopingpolicy

Vaccinera klubben mot doping
Sundbybergs tyngdlyftningsklubb förnyade i februari 2014 föreningens handlingsplan mot doping genom samverkansmodellen "vaccinering mot doping". Vi har "vaccinerat klubben mot doping" sedan 2009.

Detta innebär att alla i styrelsen har genomgått ett kunskapstest, styrelsen diskuterar doping och upprättar därefter en handlingsplan / antidopingpolicy för att förebygga och motverka användandet av dopingklassade preparat.

Styrelsens uppgift är att informera samtliga medlemmar om antidopingpolicyn samt att säkerställa att den efterlevs. Läs därför vår antidopingpolicy ovan.

Läs mer om samverkansmodellen "Vaccinera klubben mot doping" på RFs hemsida http://www.rf.se/vaccinera/.

100% Hårdträning
Styrelsen träffade den 25 mars 2014 representanter från "Prevention av Doping i Sverige" PRODIS för att gå igenom samverkansmodellen mot doping. Du kan läsa mer om PRODIS på www.prodis.se.

Den 27 maj 2014 deltog styrelseledamot Patrik Jönsson i en utbildning kring PRODIS samverkansmodell. Representanter från PRODIS, RF och Polisen föreläste kring preparat, symptom, biverkningar, kosttillskott, lagar, regler och samtalsmetodik. 

Nästa steg blir att utforma en handlingsplan som styrelsen och tävlingsledarna har att arbeta utifrån vid misstanke om missbruk skulle uppkomma. Sedan tidigare har vi utsett Josefine Werngren till antidopingansvarig och vi har även tagit fram en antidopingpolicy. Våra medlemskontrakt som varje medlem undertecknar innehåller även de klausuler att avstå från fusk och doping. Vi har med andra ord kommit långt i vårt antidopingarbete men vi måste hela tiden ha en öppen dialog kring antidoping så att inga missförstånd uppstår om vad som gäller för tränande och tävlande på STK.

Nedan kan ni se två filmer som Riksidrottsförbundet har tagit fram och som visades under dagen.