Föreningen‎ > ‎

Medlemsstatistik

2016
Under 2015 har Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb haft ungefär 215 betalande medlemmar vilket är en minskning med 6 personer (3%) från föregående år. Vissa medlemmar har betalat för olika perioder samma år men vi har 
då filtrerat bort den kortare perioden. Majoriteten, 161 (75%) av våra medlemmar betalar full årsavgift. 45 (21%) medlemmar betalade halvårsmedlemsskap och 9 (4%) medlemmar betalade för 3 månader. 
STK medlemmar 2016

Av de 215 medlemmarna var 47 kvinnor (22%) och 168 (78%) var män. En ökning av kvinnliga medlemmar med 3%!
STK medlemmar kön 2016


2015
Under 2015 har Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb haft ungefär 221 betalande medlemmar vilket är en minskning med 10 personer (4,5%) rån föregående år. Vissa medlemmar har betalat för olika perioder samma år men vi har 
då filtrerat bort den kortare perioden. Majoriteten, 171 (77%) av våra medlemmar betalar full årsavgift. 41 (19%) medlemmar betalade halvårsmedlemsskap och 9 (4%) medlemmar betalade för 3 månader. 
STK medlemmar 2015

Av de 221 medlemmarna var 43 kvinnor (19%) och 178 (81%) var män.
STK medlemmar kön 2015


2014
Under 2014 har Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb haft ungefär 231 betalande medlemmar vilket är en ökning med 16 person (7%) från föregående år. Vissa medlemmar har betalat för olika perioder samma år men vi har 
då filtrerat bort den kortare perioden. Majoriteten, 134 (58%) av våra medlemmar betalar full årsavgift. 82 (35%) medlemmar betalade halvårsmedlemsskap och 15 (7%) medlemmar betalade för 3 månader. 


Av de 231 medlemmarna var 44 kvinnor (19%) och 187 (81%) var män. Tyvärr minskade andelen kvinnor från 2013. 


2013
Under 2013 har Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb haft ungefär 215 betalande medlemmar. Vissa medlemmar har betalat för olika perioder samma år men vi har 
då filtrerat bort den kortare perioden. Majoriteten, 108 (50%) av våra medlemmar betalar full årsavgift. 89 (41%) medlemmar betalade halvårsmedlemsskap och 18 (8%) medlemmar betalade för 3 månader. 


Av de 215 medlemmarna var 47 kvinnor (22%) och 168 (78%) var män.