Föreningen‎ > ‎

Medlemsstatistik

Medlemstatistik 2019
Under 2019 har Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb haft ungefär 206 medlemmar. Detta är en marginell minskning mot året innan med 9 personer (4%) från 2018. Vissa medlemmar har betalat för olika perioder samma år men vi har då filtrerat bort den kortare perioden. Majoriteten, 149 (72%) av våra medlemmar betalar full årsavgift. Hedersmedlemmar och styrelseledamöter är inkluderat helårsmedlemmar, men de betalar ingen avgift. 46 (22%) medlemmar betalade halvårsmedlemsskap och 11 (5%) medlemmar betalade för 3 månader. 


Av de 206 medlemmarna var 45 kvinnor (22%) och 161 (78%) var män. Jämfört med 2018 är andelen kvinnor något högre.


Medlemstatistik 2018
Under 2018 har Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb haft ungefär 215 medlemmar. Detta är en marginell ökning mot året innan med 4 personer (2%) från 2017. Vissa medlemmar har betalat för olika perioder samma år men vi har då filtrerat bort den kortare perioden. Majoriteten, 153 (71%) av våra medlemmar betalar full årsavgift. Hedersmedlemmar och styrelseledamöter är inkluderat helårsmedlemmar, men de betalar ingen avgift. 53 (25%) medlemmar betalade halvårsmedlemsskap och 9 (4%) medlemmar betalade för 3 månader.


Av de 215 medlemmarna var 45 kvinnor (21%) och 169 (79%) var män. Jämfört med 2017 är andelen kvinnor oförändrat. Detta är ett område föreningen jobbar vidare med under 2019, att locka fler kvinnliga tränande och tävlande.
Medlemstatistik 2017
Under 2017 har Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb haft ungefär 211 medlemmar. Detta är en marginell minskning mot året innan med 4 personer (2%) från 2016. Vissa medlemmar har betalat för olika perioder samma år men vi har då filtrerat bort den kortare perioden. Majoriteten, 156 (74%) av våra medlemmar betalar full årsavgift. Hedersmedlemmar och styrelseledamöter är inkluderat helårsmedlemmar, men de betalar ingen avgift. 44 (21%) medlemmar betalade halvårsmedlemsskap och 11 (5%) medlemmar betalade för 3 månader.


Av de 211 medlemmarna var 45 kvinnor (21%) och 166 (79%) var män. Jämfört med 2016 är andelen kvinnor oförändrat. Detta är ett område föreningen jobbar vidare med under 2018, att locka fler kvinnliga tränande och tävlande.Medlemstatistik 2016
Under 2015 har Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb haft ungefär 215 betalande medlemmar vilket är en minskning med 6 personer (3%) från föregående år. Vissa medlemmar har betalat för olika perioder samma år men vi har 
då filtrerat bort den kortare perioden. Majoriteten, 161 (75%) av våra medlemmar betalar full årsavgift. 45 (21%) medlemmar betalade halvårsmedlemsskap och 9 (4%) medlemmar betalade för 3 månader. 
STK medlemmar 2016

Av de 215 medlemmarna var 47 kvinnor (22%) och 168 (78%) var män. En ökning av kvinnliga medlemmar med 3%!
STK medlemmar kön 2016


Medlemstatistik 2015
Under 2015 har Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb haft ungefär 221 betalande medlemmar vilket är en minskning med 10 personer (4,5%) rån föregående år. Vissa medlemmar har betalat för olika perioder samma år men vi har 
då filtrerat bort den kortare perioden. Majoriteten, 171 (77%) av våra medlemmar betalar full årsavgift. 41 (19%) medlemmar betalade halvårsmedlemsskap och 9 (4%) medlemmar betalade för 3 månader. 
STK medlemmar 2015

Av de 221 medlemmarna var 43 kvinnor (19%) och 178 (81%) var män.
STK medlemmar kön 2015


Medlemstatistik 2014
Under 2014 har Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb haft ungefär 231 betalande medlemmar vilket är en ökning med 16 person (7%) från föregående år. Vissa medlemmar har betalat för olika perioder samma år men vi har 
då filtrerat bort den kortare perioden. Majoriteten, 134 (58%) av våra medlemmar betalar full årsavgift. 82 (35%) medlemmar betalade halvårsmedlemsskap och 15 (7%) medlemmar betalade för 3 månader. 


Av de 231 medlemmarna var 44 kvinnor (19%) och 187 (81%) var män. Tyvärr minskade andelen kvinnor från 2013. 


Medlemstatistik 2013
Under 2013 har Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb haft ungefär 215 betalande medlemmar. Vissa medlemmar har betalat för olika perioder samma år men vi har 
då filtrerat bort den kortare perioden. Majoriteten, 108 (50%) av våra medlemmar betalar full årsavgift. 89 (41%) medlemmar betalade halvårsmedlemsskap och 18 (8%) medlemmar betalade för 3 månader. 


Av de 215 medlemmarna var 47 kvinnor (22%) och 168 (78%) var män.